Nyhende

Peling og graving

Mai 2021: Tysdag 25. mai pågår arbeidet i tomta for fullt, med graving og bortkøyring av mold og påfyll av steinmassar. I tillegg er «pelinga» til fast fjell komen i gang, forutan at siste treet på tomta måtte falla i dag.