Nyhende

Seniorsenteret kjem!

No er det endeleg bestemt, Seniorsenteret skal byggjast! Det er klart etter at styret i Kvinnherad Breiband AS har vedteke å kjøpa heile første plan i bygget, totalt ca 670 kvm. Det endelege styrevedtaket i selskapet blei gjort på onsdag, og i dag – fredag den 13. – blei vi i prosjektgruppa orienterte om avtalen.

Dagen i dag blei med andre ord det motsette av ein ulukkesdag!

At KBand no har bestemt seg for å flytta til Husnes når leigekontrakten deira i Dimmelsvik går ut 31. desember neste år, var også ein utløysande faktor for at Engelsen Bygg AS bestemte seg endeleg for å setja i gang. Avtalen med det kommunale breibandselskapet var nemleg ei viktig brikke i høve til økonomien i prosjektet.

Straks over jul vil entreprenøren setja i gang arbeidet på tomta.

Strategisk plassert

Dagleg leiar Gunnhild Nilsen Hillestad i Kvinnherad Breiband fortalte til prosjektgruppa i dag at det er heile totalpakken som gjer at seniorsenteret vil passa så godt for selskapet. Dei har fleire spesielle behov, som dei no får dekka ved å skreddarsy eigne lokale. Dessutan ligg nybygget veldig bra til med tanke på infrastruktur.

På fredag den 13., som altså blei ein gla’dag for oss i prosjektgruppa, kunne Nilsen Hillestad fortelja at dei gler seg til nybygget, og ser med spenning fram til å kunna flytta til Husnes ved juletider neste år.

Sidan førre nyhendebrevet vårt har utbyggjaren gjort avtale med Husnes Storsenter om leige av eit kontor- og utstillingslokale. Der skal det innreiast ein mini-leilighet, der kjøparane blant anna får sjå ulike løysingar for bad og kjøken og anna som høyrer til i ei moderne leilighet. Her vil ein også kunna treffa representantar for dei ulike fagområda og diskutera løysingar utifrå den enkelte sine behov og ønskje. Også Kvinnherad Breiband vil vera representerte her og visa heimesentral med internett og TV-boks med fjernsyn, som ein komplett installasjon.

Prosjektgruppa er glade for at nettopp Kvinnherad Breiband vil etablera seg i seniorsenteret. Slik vi ser det, vil det vera eit stort pluss for alle bebuarane å ha ei slik verksemd der. Å ha fagleg ekspertise på internett og TV under same tak, representerer eit stort pluss for heile prosjektet.

Husnes, 13. november 2020.

Beste helsing prosjektgruppa
Roald Teigen, leiar
Kristian Hus, skrivar
Otto Blokhus
Aud Sigrun Fausk