Nyhende

Fleire visningar + leigemoglegheiter

Fleire visningar

Vi inviterer deg til fleire visningar i det ferdige bygget og dei to leilegheitene som er tilgjengelege – éin på 78 kvm (L-207) og éin på 100 kvm (L-208). 


Torsdag 27. oktober klokka 14.00–17.00

Fredag 4. november klokka 14.00–17.00

Laurdag 5. november klokka 10.00–13.00


Meld deg på snarast til salsansvarleg Leif Helge Østebø på telefon 97059565 eller på epost lho@engelsenbygg.no.


Vi minner om nokre av føremonene:

 • Høg standard
 • Husbankfinansiering
 • Godt bumiljø
 • 3 eller 4 rom
 • Flytt inn så snart som råd
 • Og no: Mogleg å leiga i opp til eitt år

Sjå dagsaktuell status om ledige leilegheiter på nettsida vår husnesseniorsenter.no


Vel møtt!Prøv å bu i Seniorsenteret!

No kan du leiga ein av leilegheitene i opp til eitt år. Du får då forkjøpsrett på same leilegheit, og 75% av det du har betalt i leige blir trekt frå kjøpesummen. 

Leilegheit L-207
3 rom
78 kvm, carport og utvendig bod på 5 kvm.
Pris: kr 3 500 000,– 
Eitt års leigeavtale med kjøpsopsjon, løyst inn etter seinast 1 år.
Leigekostnad per månad: kr 10 000,– + felleskostnader kr 1 500,–
Totalt kr 11 500,– per månad. 
Straum kjem i tillegg. Stipulert kost: kr 1 000,– per månad. 
Depositum: kr 23 000,– 
75% av leigesummen på kr 10 000,– blir avkorta salgssummen ved kjøp. 
Det kjem til 2,5% dokumentavgift på heile kjøpesummen, kr 3 500 000,– + omkostningar/tinglysing. 
Privat finansiering.

Leilegheit L-208 
4 rom
99,5 kvm, carport og utvendig bod på 5 kvm.
Pris: kr 4 975 000,– 
Eitt års leigeavtale med kjøpsopsjon, løyst inn etter seinast 1 år.
Leigekostnad per månad: kr 13 000,– + felleskostnader kr 2 000,–
Totalt kr 15 000,– per månad. 
Straum kjem i tillegg. Stipulert kost: kr 1 200,– per månad.
Depositum: kr 30 000,–
75% av leigesummen på kr 13 000,– blir avkorta salgssummen ved kjøp.
Det kjem til 2,5% dokumentavgift på heile kjøpesummen, kr 4 975 000,– + omkostningar/tinglysing.
Privat finansiering.

Om dette verkar interessant, ta kontakt med Leif Helge Østebø på telefon 97059565 eller på epost lho@engelsenbygg.no.


Dette inngår i felleskostnadene:

 • Felles straum
 • Avfallshenting av SIM
 • Revisjon av KPMG
 • Rekneskap av SUMARUM
 • Kommunale avgifter 
 • Brøyting og strøing 
 • Reinhald av inngangsparti og matter 
 • Hagestell, kosting, spyling 
 • Serviceavtale for heis 
 • Serviceavtale for det elektriske
 • Serviceavtale for vatn og avløp
 • Fasadevask og maling 
 • Forsikring av bygget
 • Diverse innkjøp 
 • WIFI til ladestasjonar og uteområde 
 • Styrehonorar
 • Uføresette utgifter